7 bra tips på varmvattenberedare för rörmokare

Frågor uppstår ständigt om att installera en varmvattenberedare. Teknisk ingenjör på OSO Hotwater, Terje Larsen ger dig svar, tips och råd på de vanligaste frågorna om varmvattenberedare.

– Först och främst rekommenderar jag att följa installationsmanualen, och om du har några frågor, ring leverantören innan du gör fel – ställ inte dina frågor i ett onlineforum, då kan du få många fel och ofta missvisande svar, säger Larsen. Terje Larsen har 20 år som teknisk ingenjör bakom sig i OSO Hotwater.

OSO Hotwater logo

 

OSO Hotwater logo

Här är 7 bra tips om varmvattenberedare som svar på de vanligaste frågorna om varmvattenberedare.

1. Behöver jag sätta in en anod?

Anod ska monteras om det finns mer än 50 ml klorider i
vattnet.Anod har ingen inverkan på kalkhalten i vattnet, då måste man ha
kalkbehandling såsom OSO kalkmagnet som klarar upp till 8-9dH (tyska
hårdhetsgrader) beroende på vattenkvalitet. Dessutom bör vatten
avhärdning installeras.

 

 2. Hur tömmer man varmvattenberedaren?

 

Öppna säkerhetsventilen och en varmvattenkran för att släppa
in luft i toppen, eller lossa en av kopplingarna i toppen. Vi har ökat
tömningskapaciteten på vår säkerhetsventil så den fungerar utmärkt som
avtappningsventil. Kom ihåg att stänga
av strömmen först.

Terje0652 scaled
Terje Larsen, teknisk ingenjör, ger rörmokarna 7 bra tips om varmvattenberedaren.

3. Hur justerar man blandningsventilen?

Den ska vridas hela vägen till plus och ¼ varv tillbaka.
Tänk logiskt: varmare är plus (+) och kallare är minus (-). Läs
installationsmanualen för hur du når önskad temperatur. Kom ihåg en lägsta
temperatur på 60 ° C.

4. Varför räcker inte varmvatten?

Varmvattenberedaren är inte anpassad efter hushållets förbrukning. För lite
varmvatten kan t.ex. med en för stor familj med för liten beredare eller att du har tonåringar som
duschar en halvtimme. En 200 liters beredare och en
energisparande dusch (9 l/min), räcker
ca. i en halvtimme. En normal dusch beräknas till 5-6 minuter. Så i princip
borde en 200 liter vara mer än tillräckligt för en familj på fyra.

5. Vad gör jag när jag stänger vattnet på ett hus eller en stuga?

När du lämnar ett hus eller stuga under en längre tid (3
veckor enligt försäkringsbolagen), stäng alltid av vattnet. På en
varmvattenberedare ska du alltid stänga av strömmen när vattnet är stängt, så
att alla säkerhetsfunktioner sköts. Lämna aldrig varmvattenberedaren varm med
strömmen på utan vattentillförsel.

6. Varför ska vi säkra mot legionella?

Legionellasäkring
skall göras överallt även i småhus enligt Säker Vatten reglementet. Fristående hus är för det mesta säkra, men det finns vissa
försiktighetsåtgärder. Undvik att sänka temperaturen på varmvattenberedaren
(den bör vara vid 75 ° C). Detta görs enkelt med termostaten.Om du vill ha kallare vatten i
kranarna, s
täll in blandningsventilen så att minst 55 ° C går ut från beredaren, det rekommenderas att temperaturen inte sjunker
under 50 ° C .

7. Hur fyller jag på min varmvattenberedare?

Varmvattenberedaren måste fyllas med vatten innan strömmen kan kopplas på för att inte skada elpatronen.

Kontrollera att säkerhetsventilen är stängd
Öppna ventilröret
För att beredaren ska kunna fyllas med vatten måste luften i beredaren avlägsnas – Gör detta genom att öppna varmvattnet på någon blandare.
Stäng varmvattenkranen när det slutat komma luftblandat vatten
Varmvattenberedaren är nu fylld och strömmen kan kopplas på.

 

Besök www.osohotwater.se för mer information. 

Facebook
Twitter
LinkedIn