Personuppgifter

Information om hur vår websida användar dina personliga uppgifter

OSO Manufacturing AB uppskattar din visit på våra websidor, och att du visar intresse för våra produkter och tjänster.
Vi önskar att du ska vara säker på att personliga uppgifter behandlas på ett säkert sätt. Alla personliga uppgifter du avger till OSO Manufacturing användas endast så att vi ska kunna erbjuda bättre tjänster för dig.

Informationen används på fölgande sätt: Informationen samlas och lagras för att hjälpa oss att uppfylla din förfrågan till oss om information, och försörja dig med dom tjänster du frågar efter. Visiter till våran websida spåras, så att vi kan värdera vilka delar av websidan som levererar dom besta tjänster för våra besökare.

OSO Manufacturing säljer inte någon del av den information som fångas. Uppmärksamma dock att våra websidor kan innehålla länker/pekare till andra websidor. OSO Manufacturing är inte ansvariga för hur personliga uppgifter behandlas på dessa websidor.